Barzoi Standard  (Hungarian Language)FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
______________________________________________________________________________

05.11.2019 / EN
Fajtaleírás МКФ/FCI №193

OROSZ AGÁR
(Barzoj, Orosz vadászkutya)Orosz nyelvről fordította: László István
A fordítást ellenőrizte: Tóth Olga
2020 március

Orosz agár, vadászkutya

SZÁRMAZÁSA: Oroszország

A HIVATALOSAN ALKALMAZANDÓ FAJTALEÍRÁS KIADÁSI DÁTUMA 2019 09.04.
Rendelltetése: Vadászkutya, agár versenyzésre, futásra, és körszingre.
Az orosz agár nyúl, róka, ritkábban farkas elfogására szolgál. A magas fokú fürgeségét a kitartással és a vadászatban a sikerességgel kombinálja. Egyaránt eredményesen használhatók a versenyzésen, (futtatáson), és a körszingen.

BESOROLÁSA A FAJTALEÍRÁS ÉS AZ FCI SZERINT:
X. fajtacsoport Agarak
szekció hosszú szőrűek, vagy agarak díszes, zászlós szőrzettel,
munkavizsgával.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Az orosz agár története visszanyúlik a XV. századba a tatár, mongol invázió időszakára. A tatárok vadászó kutyája egy arab eredetű agár volt a „KOUSZTI”. Ezekben az időkben az orosz vadászoknak még agaruk nem volt, vadásztak „LOSIVAL” egy rendkívüli erővel és heves, kiváló hajlammal rendelkező kutyával, amely képes volt elfogni, megölni egy szarvast, vagy akár egy jávorszarvast is. A félvér KOUSZTI-k és a LOSI kutyák keverékei lettek az elődei az orosz barzojnak. Ilyen kutyák képei láthatók III. Vaszilij nagyherceg, Rettegett Iván apja imakönyvén. A XVI-XVII században a lengyel agárral történő keresztezés nemesebb külsőt adott a fajtának. Ezeknek a kutyának a hírneve növekedett, és átlépte az állam határait.
A fajta nemesítése, tovább fejlesztése, keresztezésekkel történt, például a hatalmas és erős, harapós Kurland-i szakállas agárral. (Kurlandi félsziget jelenleg Lettország északnyugati része)
Az ő leszármazottaik már szakáll nélküliek voltak, vékonyabb és hosszabb szőrzettel (oroszul: Gusztopszovüj típus). A fajtában ezek a kutyák lettek az alapjai, a hosszabb szőrű, robusztusabb típusnak Érdemes megemlíteni egy másik típust is (oroszul: Pszóvűj), melyek kevésbé szőrözöttek, és kevésbé izmoltak.

Ugyanakkor a keresztezések hatására egy új típus jelent meg az agár. Később a fajtában használtak a kitartásukról ismert hegyi és krimi agarakat.
Ennek a komplex tenyésztésnek az eredménye lett az orosz agár. Az agár ébersége, mozgékonysága, ügyessége, fordulékonysága, bátorsága, képessége a kirobbanó mozgáshoz, és eredményessége a vadászatban, ezek mind fontos tulajdonságok, melyek hasznosak a vadászatban. Az előbbi tulajdonságok hasznosak az állatok rövid terepen történő vadászatánál, de az agarak sikeresen használhatók a sztyeppei vadászatokon, ahol hosszabb távolságokon is dolgozhattak.
A XVIII-XIX században egyre gyakoribbak voltak „kutyás” vadászatok, ahol nagy falkákban használtak agarakat, kopókat és speciális lovakat a HUNTER-okat. A vadászatok akár több száz kutyát is számlálhattak. A vadászatokat a rendező családok szerint különböztették meg. Közülük a leghíresebb a Persinszkaja vadászat volt, amely Nikolaj Nikoljevics Romanov nagyherceg nevéhez fűződik, aki híres volt a szép kutyáiról és az állatokhoz fűződő szenvedélyes szeretetéről, valamint arról, hogy a vadászaton nagyon szép, gyors, és a vadakhoz agresszív kutyák jelentek meg.
1874-ben tartották az első agár kongresszust, de csak 1888-ban fogadta el a moszkvai vadászati társaság az orosz agár első fajtaleírását, amelyben az orosz agár típusát végül meghatározták. A fajtaleírás elkészítője, megalkotója N.P. Yermolev volt. Ennek a fajtaleírásnak is ez az alapja, annak ellenére, hogy a fajtaleírást a XX. és a XXI században (1925, 1939, 1951, 1963, 1969, 1980, 1993, 1995, 2006-ban) többször megváltoztatták.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS:
Az orosz barzoj arisztokratikus megjelenésű, magas, száraz, erős, harmonikus, és nagyon ívelt, hosszú lábú, és elég „keskeny” alkatú. A forma kevéssé elnyújtott. A szukák hosszabbak, mint a kanok. A bőrük vékony, rugalmas, ráncoktól mentes. Az izomzat száraz, hosszúkás, és erősen fejlett. A csontok erősek, de nem robosztusak, masszívak.

Fontos arányok:
A kanok marmagassága egyenlő, vagy 1-2cm-rel magasabb, mint a keresztcsont.
A szukáknál a marmagasság és a keresztcsont magassága egyenlő.
A törzs hosszúsága kissé több, mint a mar magassága.
A mellkas mélysége a marmagasság közel fele.
A könyökök magassága kissé meghaladja a marmagasság felét.
A pofa hossza az orrtükörtől a stopig kicsit meghaladja az agykoponya hosszát, (a stop vonaltól a nyakszirtig.)

Viselkedés és temperamentum: Nyugodt, kiegyensúlyozott, jól kifejezett vizuális reakcióval.
Jellemző járás: a zsákmány megpillantásáig: -mint egy kényelmes hiúz-, lépés, később lassú ügetés a vad üldözése közben sebes vágta. Az emberekkel szemben közömbös, vagy jóindulatú.

Fej: Arisztokratikus, keskeny, hosszú, arányos a kutya teljes testalkatával, olyan száraz, hogy a bőr alatt jól láthatóak a nagy vénák. Profilból a fej felső vonal egy hosszú domború vonalat formáz. A szemöldök és a járomcsont ívei nem kifejezettek.

Agykoponya, koponyatető: Felülről nézve keskeny, nyújtott, hosszúkás ovális forma. Profilból nézve, majdnem lapos. A nyakszirt „dombocska” jól látható. Az agykoponyai és az arckoponyai rész közötti átmenet (stop) alig észrevehető.

Arcorri rész, Orrtükör: Nagy, fekete, minden szőrszínnél, jelentősen előre nyúlik az alsó állkapocshoz képest.

Pofa: Hosszú, száraz, jól kitöltött, egyenes, enyhén domborodó orrháttal az orr közelében.
Az arcorri rész kissé hosszabb (az orrtükörtől a stop vonalig), mint az agykoponya hossza a stop vonaltól a nyakszirtig.

Ajkak: Az ajkak feszesek, szárazak, vékonyak, fekete színűek, függetlenül a szőrzet színétől.

Állkapocs/Fogak: A fogak fehérek, erősek, a metszőfogak szorosan egymás mellett állnak, hézag nélkül, a szemfogak nem túl szélesen állnak. A fogzáródás ollós. A tétre harapás megengedett, de nem kívánatos. A fogazat teljes (42 db.). A moláris fogak közül 1 db. M3, vagy a premoláris fogak közül 1, vagy 2 db. P1 hiánya elviselhető.

Pofacsont/arccsont: lapos nem kiálló.

Szemek: nagyok, sötét barnák, vagy barnák, a szemhéjak ovális vágásúak fekete szegéllyel keretezettek, és a szemre rásimulnak.

Fülek: Kicsik, vékonyak, mozgékonyak, hegyesek, rövid szőrrel fedettek. A szemzug vonala felett tűzöttek, szorosan hozzá simulnak a nyak hátulsó részéhez, hátra húzottak és a nyak hátulsó vonalával párhuzamosak. A fülek hegyei egymáshoz közel vannak, lefelé mutatnak, és szorosan a nyakra fekszenek. Izgalmi állapotban a fülek felemelkednek porcnál, a hegyük előre, vagy oldalra mutatnak. Időnként az egyik, vagy mindkét fül egyenesen feláll, mint ahogy a lovaknak.

Nyak: hosszú, száraz, izmos, kissé ívelt, ovális, és mindkét oldalról kissé lapos, közepesen illesztett.

Test
Felső vonal: Magába foglal egy kecses finom ívet.

A mar nem kifejezett.

A hát: széles, izmos, rugalmas, hajlékony.

Az ágyék: viszonylag hosszú, ívelt, izmos, széles. A háttal együtt egy szép ívet képez. (A szukáknál ezt a felső vonalat oroszul „NAPRUZSENA”-nak nevezik a kanoknál „Verh” az elnevezés.) Ez az ív a kanoknál kifejezetteb, mint a szukáknál. A felső vonal legmagasabb pontja az első, vagy a második ágyéki csigolyára helyeződik.

A far: hosszú, széles, közepesen lejtős. A csípőtányérok között nem kevesebb, mint 8 cm.
A mellkas ovális, mély, nem keskeny azonban nem szélesebb, mint a far, és majdnem könyökig ér.
Oldalról nézve a szegycsont kiemelkedik és jól látható a vállízület magasságában. A lapockák területén eléggé lapos és fokozatosan szélesedik a lengő-bordák felé. A lengő-bordák jelentősen lerövidültek.

Az alsó vonal és a has: erősen felhúzott a mellkastól indulva.

Farok: Szabja vagy sarló formájú hosszú, vékony dús sűrű szőrzettel fedett. A farok akkor kellő hosszúságú, ha a hátulsó végtagok között előre felfelé húzva a csípő szögletig ér. Nyugodt állapotban lóg, mozgás közben a gerinc vonaláig emelkedhet.

Végtagok
Elülső végtagok:
Általános nézet: Az elülső végtagok szárazak, jól izmoltak, elölről nézve egyenesek és párhuzamosak. A vállöv izmai jól fejlettek. A könyök magassága kicsit meghaladja a marmagasság felét.
A lapockák hosszúak, és közepesen ferdén állítottak, a karcsontok hosszúak és közepesen ferdék. A lapocka és a karcsont szögellése kifejezett.
A könyökök a test hossztengelyével párhuzamosak, vagy enyhén kifelé fordulnak.
Az alkar hosszú, száraz, keskeny, oldalról nézve széles, jól izmolt könyök ízülettel.
A lábközép elég hosszú, kissé lejtős.

Elülső mancsok: szárazak, keskenyek, oválisak (nyúl mancsok), szorosan összezárt ujjakkal, a karmok, hosszúak, erősek és érintik a talajt.

Hátulsó végtagok:
Általános kép: Száraz, csontos, izmos, jó szögellésekkel. Hátulról nézve egyenes, párhuzamos, kissé szélesebben állítottak, mint az elülső végtagok. Nyugodt helyzetben kissé hátra állítottak. A kutyánál az ülő gumótól lebocsájtott merőleges egyenes a csánkon és a lábközépen halad át. Minden ízületnek jól szögelltnek kell lenni. A hátulsó végtagok izomzata erősen fejlett.A combcsont és a sípcsont hosszúsága egyenlő.

A csánk ízületek: szélesek, szárazak, jól fejlett sarokcsontokkal.

Lábközép: rövidek, függőlegesek, egyenesek.

Hátulsó mancsok: szárazak, keskenyek, oválisak (nyúl mancsok), íveltek, szorosan összezárt ujjakkal. A karmok hosszúak, erősek és érintik a talajt.

Járás, mozgás: A mindennapi életben jellemző járás a széles, könnyű és szabad ügetés. A vadászaton sebes vágta.

Bőr: A bőr vékony, rugalmas, feszes, ráncoktól mentes.

Szőrzet:
A szőrtakaró hosszú szálú rugalmas, selymes tapintású, könnyű hullámos, vagy nagy fürtökben lévő. A göndör szőr megengedett. Egyenlőtlen hosszúságú a test különböző részein: A fejen, a füleken, a végtagok belső oldalán nagyon rövid, szorosan simuló; a háton és a nyakon, gyakran hullámos; a combok külső oldalán, és a bordakosáron rövidebb és göndör is lehet. A „diszszőrzet”, vagy szőrköntös hosszabb és fényesebb a következő helyeken: a nyakon, a mellkas alsó élén, a hason, az elülső végtagok és a combok hátulsó élén. A farok alsó éle zászlós. (Gyakoriak a hullámos fürtök.)

Szín:
Fehér; zsemle különféle árnyalatai, (vörösesbarnás, szürkésbarnás, zsemlebarna ezüstben, zsemlebarna világosszürke árnyalattal: coboly, vagy ezüst coboly, ahol a szőr töve sokkal világosabb, mint az alapszín. Szenes fedőszőr, mint tervuereneknél, vörös fekete aljszőrzettel, gyakran sötét maszkkal. „Mazurina”, a hamuszürkétől a sárgásszürkéig, tigriscsíkos, ahol az alapszín zsemle, vörös, vagy szürke, és rajta sötét csíkokkal. Vörös, fekete és ezen színek átmenetei. A színek lehetnek, szilárdak, tarkák, cser foltokkal. Általános jellemző, hogy a szín gerinctől lefelé a has felé haladva világosodik. Minden szín elfogadható a fehértől a feketéig bármilyen kombinációban, a következők kivételével:
Barna, Kék, Izabella (és ezek árnyalatai, nem fekete orrtükörrel).

Méretek:
Előnyös marmagasság: Kanoknál 75-85 cm. Szukáknál: 68-78 cm.

HIBÁK
- A fenti rendelkezésektől való bármilyen eltérést szigorúan, a súlyossága és a kutyák egészségére gyakorolt hatása szerint kell figyelembe venni.
- a fajtaleírásban megadott marmagasságtól való eltérés plusz-mínusz 2 cm.
- a test hosszúsága meghaladja a marmagasságot több, mint 10 %-kal,vagy annál kevesebb 5 %- kal,
- a szem nem elég nagy, mélyen ülő kerek metszésű, világos barna színűek (a dió minden árnyalatában),
- a fogak kicsik, hézagosan állnak, legfeljebb 2 db. P2 hiányzik, legfeljebb 1 db. sérülés miatt hiányzó metsző fog, ha a hiány nem zavarja a fogzáródás megítélését,
- ha a felső vonal nem elég egyenletes, kifejezett mar, aszimmetrikus ív, a felső vonal legmagasabb pontja a keresztcsont felé tolódik el,
- megereszkedett has, kitelt has,
- a farok rövid, magasan tűzött, oldalra fordul, és a vége kunkorodik,
- bőséges pettyek, foltok test szerte összhangban az alapszínekkel,
- nagyon egyenes, puha (pihés, bolyhos), fénytelen, borzas szőrzet és kevés a diszszőrzet, azonos hosszúságú szőrzet test szerte,
azonos hosszúságú szőrzet test szerte, durva szőrzet a vedlés idején,

SÚLYOS HIBÁK

- Durva, nyers fej „fitos” pofa (profilból nézve tompa, mert az orrtükör nem áll ki eléggé), laza ajkak,
- éles átmenet a pofa és a homlok között, kifejezett stop,
- világos orrtükör, szemhéjak, vagy ajkak, minden színben,
- részlegesen pigmentszegény orr, ajkak, szemhéjak, ha nem sérülés eredménye,
- kicsi, sárga, keskeny szemrésű szem (hunyorogva néző), túlfejlett harmadik szemhéj,
- a hiányosságok között fel nem sorolt fogak hiánya,
- alacsonyan tűzött laza, nem hátra húzott, széles nagy, vastag nehéz, és kemény porccal rendelkező fülek, lekerekített szélekkel,
- a test hosszúsága meghaladja a marmagasságot (több mint 12% -kal, vagy 3% kal kevesebb),
- a marmagasság nagyobb, vagy kisebb 2cm-vel a standard előírásánál,
- a nyak magasan, vagy horizontálisan illesztett, és kerek keresztmetszetű,
- a felső vonal lejtős a jól kifejezett martól a farok tövéhez, kifejezett púposság,
- egyenes hát a kanoknál,
- az ágyék keskeny, rövid, vagy túl hosszú, egyenes, vagy hasonlóan hosszú, mint a hát
- lógó has,
- az alkar kerek masszív csontjai,
- kerek húsos mancsok, vagy laza lapos mancsok,
- a farok rövid, (vastag diszszőrzet) zászlók nélkül,
- a pettyezettség színei nem felelnek meg a fő színeknek,
- a színek kivilágosodásának hiánya fentről lefelé haladva,
- túlzottan hosszú szőrzet a teljes testfelületen,
- túlzottan dús aljszőrzet,
- durva, sprőd szőrzet vedlésen kívüli időszakban,
- diszszőrzet hiánya,

KIZÁRÓ HIBÁK
- agresszivitás, vagy gyávaság (túlzott félénkség)
- bármely kutya, amelyik egyértelmű fizikai, vagy magatartásbeli rendellenességet mutat,
- barna szín (beleértve a kakaó, a kávé és a csokoládé, kék, izabella, lila színeket), melyek az orrtükör pigmentációját befolyásolják (az orrtükör nem lesz fekete),
- teljesen depigmentált, rózsaszínű orr, ajkak, szemhéjak,
- a szürke szín minden árnyalata, különböző színű szemek, zöld, kék,
- előre, vagy hátra harapás, állkapocs torzulás,
- metszőfogak hiánya feltéve, ha azok szorosan egymás mellett vannak,
- egy szemfog hiánya, kivéve, ha az nem törött,
- rosszul záródó állkapocs,
- meredek lábtő farkaskarmok jelenléte,
- dugóhúzó szerű farok, törött farok genetikailag törött farok összenőtt csigolyákal, akár részben vágott farok,

MEGJEGYZÉS
- A kanoknak a herezacskóban jól kitapintható kettő darab herével kell rendelkezni.
- Csak funkcionálisan és klinikailag egészséges kutyák a fajtára veleszületetten jellemző tulajdonságok birtokában használhatók fel a tenyésztésben.